סטראסוואלכן מלונות, דירות סטראסוואלכן, לינה ב סטראסוואלכן